Fotografering - En interesse fra mine unge dage, fra dengang hvor man brugte film der blev fremkaldt bag nedrullede gardiner med diverse medikamenter.

I de sidste 10 år har jeg fotograferet til diverse sejlermedier fra sejlerstævner ind- og udenland.